Leeland New Wish "Toya" - 7 måneder - høyde 35 cm


bildet er tatt av Fie Wollbraaten 02.10.2010.