Tilbake til norsk meny-oversikt/Leeland Shelties

 

 

Orientering til nye utstillere
Tekst og illustrasjon: Aud Jorun Lie
(Oppdatert 22.06.10 + 30.12.10 + 01.01.15)

Utstillinger holdes for at
oppdrettere, hannhundeiere, raseklubber og
hundeeiere skal holde seg a jour med hvordan den enkelte rase utvikler seg....

Hvem kan delta på eksteriørutstilling - og når...
Hvordan melder du på hunden din til utstilling?
Hunden skal være i utstillingskondisjon
Ca. 1 uke før utstillingen.....
Ta med deg dette til utstillingen
Når du ankommer utstillingen
Klasseinndelinger på utstilling og nye premiebetegnelser fra 01.01.11
Avls- og oppdretterklasse
Sløyfefarge ved eksteriørbedømmelse
Championattitler i eksteriør (Uch)
"Skikk og bruk" for utstillere og også for alle hundeeiere

Hvem kan delta på eksteriørutstilling - og *når...

Norskeide hunder må være registrert i Norsk Kennel Klub
(dvs ha reg.bevis utstedt av NKK). Utstillere fra andre land må ha sine hunder registrert i sitt lands Kennelklubb register.

Alle hunder som ankommer utstillingen må ha:
  gyldig vaksinasjonsattest
  dokumentasjon på at hunden er ID-merket
(f.eks reg.beviset med påført ID-nummer)
  katalognummer som man mottar
når man har påmeldt hunden til utstillingen
  hanner som deltar til eksteriørbedømmelse
må ha begge testiklene på plass i pungen.

Se forøvrig NKKs Utstillingsregler på www.nkk.no
og skriv Utstillingsregler i søkefeltet øverst til høyre på siden.


*
Valpeshow/unghundskue: 4-9 mndr (kl. 4-6 og kl. 6-9mndr)

 

 *
Internasjonale og nasjonale utstillinger: f.o.m. 9.måneder

(Se Terminliste for utstillinger i NSSKs medlemsblad
eller på Internett http://www.nkk.no Terminlister.)


Internasjonale utstillinger = NKKs utstillinger (samtlige)
Her kan CACIB, som teller til Int Uch (Internasjonalt utstillingschampionat) oppnås. CACIB kan kun oppnås på internasjonale utstillinger.

Nasjonale utstillinger = alle de øvrige utstillingene i Terminlisten.
Samtlige utstillinger i Terminlisten er Cert-utstillinger. Utstilling merket med * foran rasenavn, har NKK-cert for denne rasen.


Hvordan melder du på hunden din til utstilling?

Til NKKs utstillinger kan du melde på elektronisk på NKKs webside www.nkk.no  (DogWeb). Påmeldingsadresse til andre klubbers utstillinger finner du i Terminlisten for utstillinger.  Du kan også melde på pr post og da trenger du påmeldingsskjema til utstilling. Dette skjema kan du skrive ut fra NKKs webside www.nkk.no (du finner skjemaer under Tjenester).

Påmeldingsfristen må overholdes. 

Hvilken klasse skal din hund delta i
(en hund kan kun meldes på i en klase)
  9-18 mndr. = juniorklasse (konkurrerer ikke om CACIB)
  15 - 24 mndr. = unghundklasse
  f.o.m. 15 mndr. = åpen klasse
 

f.o.m. 8 år = veteranklasse  (konkurrerer ikke om CACIB)

 

Championklasse er åpen for N Uch (norske utstillingschampions). Andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta.

  Eier bør være medlem av NKK ellers må dobbelt anm.avgift betales.

Hundens vaksinasjonsattest må være OK. I NKKs utstillingsregler står det: Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne framvises.
- Hund under ett år alder: Hunden må være minimum 12 uker ved siste vaksinasjon.
- Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved ca ett års alder (maksimum 12 måneder etter forrige vaksinasjon) og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
- Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.


Hunden skal være i
utstillingskondisjon

Er den i riktig hold? Kanskje er du ikke den rette til å bedømme dette selv. Hvem kan du spørre - er din oppdretter innen "rekkevidde"?

Er pelsen pen? Du ser din hund hver dag, og har kanskje ingen andre å sammenligne med. Hvem kan du spørre - er din oppdretter innen "rekkevidde"?

Er du og din hund forberedt på hva som skal skje i utstillingsringen? Ved klubbens utstillerkurs vil du få mange nyttige råd. Din oppdretter vil sikkert også gi rettledning.


Ca. 1 uke før utstillingen, mottar du brev fra utstillingsarrangøren.
I dette brevet får du opplysninger om møtetid/sted/deltakernummer o.l.

En uke før utstillingen skal du forvisse deg om at:
Klørne er klippet
Potehår er trimmet
Lange "fjoner" ved ørene er trimmet
Tennene skal ALLTID være rene.

Dagen før utstillingen vaskes de hvite partier på hunden (ben/bryst/krave...). Nybadet hund (bading av hele hunden) vil gi en for myk pels (konf. Standarden for rasen). Ifølge NKKs utstillingsregler er det forbudt å benytte "noe" i pelsen som kan endre dens struktur...


Ta med deg dette til utstillingen:
Brevet som du mottok ca en uke før utstillingen.
Hundens vaksinasjonsattest og regbevis med ID-merkenr.
Vannkopp
Hundens børste
Kanskje et teppe til hunden (eller bur til hunden) ?

Hunden fremføres i ringen med utstillingsbånd.
Du får kjøpt det på utstillingen.

Du selv kan trenge:
Campingstol
Kaffe på termos og evt. mat...
Godt med klær/regntøy dersom dere skal på en uteutstilling,


VÆR UTE I GOD TID!

Når du ankommer utstillingen:

Finn fram til den ringen hvor din rase skal bedømmes. (Dette var det opplyst om i det tilsendte tidsskjema/eller du finner det i utstillingskatalogen som du kjøper på utstillingen.)

På "tauet" rundt ringen skal ringsekretæren ha hengt opp et TIDSSKJEMA som angir når den enkelte rase forventes å bli bedømt. Men husk at tidspunktet i det tilsendte brev er det som gjelder dersom "tidsskjemaet" på ringtauet "endres" i løpet av dagen.

Opphold deg i umiddelbar nærhet av ringen.

KJØP UTSTILLINGSKATALOG ! Du ser der bl.a. hvor mange som deltar i de enkelte klasser, og kan være forberedt på hvilken plass i rekken du skal stå. I katalogen finner du også mange interessante opplysninger om de enkelte hundene.....

PS.: Hunden kan ikke fremføres i ringen med tyngdestoff i øreflippene. Merker etter dette kan resultere i at hunden settes ned i premiegrad.

NB: Hunden skal være nybørstet når dere går inn i ringen


KLASSEINNDELINGER
PÅ UTSTILLING

Hannhundene besømmes før tispene, d.v.s. at beste hannhund 1BHK må vente til alle tispene er bedømt før konkurransen om BIR/BIM. BIR-vinner går videre til konkurransen Best I Gruppen (BIG), og BIG-vinner går videre til Best In Show (BIS).

1) Juniorklasse  (9 -18 mndr)  2) Unghundklasse (15 - 24 mndr)  3) Åpen klasse (fom 15 mndr)  Ck kan gis.  De som oppnår ck går videre til Beste hannhund-/tispe-klasse.

4) Champion klasse  Klassen er obligatorisk for norske utstillingschampions. Andre nasjonale og internasjonale utstillingschampions kan delta. Ck kan gis til hund av championat kvalitet.  Kun hunder med ck går videre til Beste hannhund-/tispe-klasse.

5) Veteran klasse (f.o.m. 8 år gjelder fra 01.01.08).  Ck kan gis til hund av championat kvalitet.  Kun hunder med ck går videre til Beste hannhund-/tispe-klasse.  OBS: Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB. Beste veteran i rasen med Excellent går videre til konkurrase om utstillingens beste veteran i "Den store ringen". Tidspunkt for konkurranse i denne ringen er oppgitt i utstillingskatalogen.

6) BHK/BTK (beste hannhund-/beste tispe-klasse)  Klassen er åpen for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått Ck i klassene JK, UK, AK, CHK, VK.  Konkurransebedømmelse: 4 plasseringer + uplassert.  Certifikat og reserve-Certifikat deles ut i BHK/BTK.  Hund som er fullcertet (2 små cert + 1 stort cert(NKKcert) kan ikke motta flere cert, da går certet til neste hund i klassen som oppfyller kravene. Les NKKs Nye utstillingsregler fra 01.01.2015 http://web2.nkk.no/no/nyheter/Nye+utstillingsregler.b7C_wljW4b.ips 

CACIB/resCACIB som kun kan oppnås på NKK-utstillinger (har internasjonal status),kan utdeles i denne klassen (hunder fra Junior-/Veteran-kl konkurrerer ikke om CACIB/resCACIB.

7) Beste hannhund (1BHK) og beste tispe (1BTK) konkurrerer om å bli Best I Rasen (BIR). Den nestbeste tildeles BIM (Best I Motsatt kjønn).  BIR-hunden går videre til Gruppekonkurranse i "Den store ringen". Tidspunkt for konkurranse i denne ringen er oppgitt i utstillingskatalogen. Vår rase, Shetland Sheepdog, deltar i Gruppe 1.

F.o.m. 01.01.2011: Nye premiebetegnelser

Excellent (Utmerket) i kvalitatsklassen
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av nmeget god kvalitet.

Good (God) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

Sufficient (Godtagbar) i kvalitetsklasse
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteristiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

0. premie (diskvalifisert) i kvalitetsklasse kal tildels hund som:
Eksteriørt utypisk for rasen eller har feil som angis som diskvalifiserende i rasens standard.
Har anatomiske defekter som vesentlig påvirker hundens helse og sunnhet, med spesielt vekt     på rasens opprinnelse/funksjon/bruksområde.
Hannhund som ikke har normalt utviklede og normalt plasserte testikler.
I ringen viser aggressivitet eller tydelig fluktoppførsel, dvs.om hund kaster seg panisk fra dommer og det ikke finnes mulighet for å tilnærme seg hunden på naturlig måte.

KIP (kan ikke premieres)
Hund som vises i en slik tilstand at dommeren ikke kan gjøre seg opp en oppfatning om dens kvalitet, kan ved unntak tildeles "kan ikke premieres" (KIP). Eksempel på det er som hunden har åpenbare mangler i oppvisnings- og ringkultur (slik som uvant med kobbel eller valpete temperament) eller vises i dårlig kondisjon (er overdrevent mager eller fet). Det samme gjelder en hund som er så nylig trimmet at dommeren ikke kan gjøre en sikkert bedømming av kvaliteten på hundens hårlag. Videre kan en hund på grunn av skade vise seg så dårlig at dens bevegelser er vanskelige å bedømme.

AVLS- OG OPPDRETTERKLASSE
Avlsklasse = en hannhunds eller tispes avkom  4 avkom + avlshunden
Oppdretterklasse = 4 avkom fra en oppdretter

Les NKKs utst-regler §11.15 og 11.16
http://web2.nkk.no/filestore/Regelverk_utstilling_agility_lydighet/Utstillingsregler01.01.2015.pdf

NB.: Dersom DU stiller en hund som har mulighet for å bli innkalt til avls-/oppdretterklasse (dette skjer etter at rasen er ferdig bedømt), er det fint om du henvender deg til eier av din hunds far/mor (avlsklasse), evt. din oppdretter (oppdretterklasse). Vanligvis vil disse ta kontakt med deg dersom du skal inn i ringen igjen etter BIR/BIM.


SLØYFEFARGENE VED EKSTERIØRBEDØMMELSE

 • Excellent i kvalitetsklasse = rød

 • Very Good i kvalitetsklasse = blå

 • Good i kvalitetsklasse = gul

 • Sufficient i kvalitetsklasse = grønn

 • 0. premie i kvalitetsklasse = grå

 • KIP i kvalitetsklasse = brun

 • Championkvalitet (CK) = rosa

 • Certifikat (CERT) = rød/hvit/blå

 • Reserve Certifikat (Res-Cert) = lyseblå

 • Championat = rød og grønn

 • CACIB = hvit

 • Reserve CACIB = orange

 • BIR Veteran = grå og rosa

 • Best i motsatt kjønn (BIM) = hvit og grønn

 • Best i rasen (BIR) = rød og gul

 • Hederspremie til avls- og oppdretterklasse = lilla og hvit

 • Best in Show (BIS) = rød/hvit/blå

 • Best i gruppen (BIG) = hvit og blå


CHAMPIONATER I EKSTERIØR (Uch)
(Gjelder for norskeide hunder)

NORSK UTSTILLINGSCHAMPIONAT (N UCH)

Generelle krav:
a)
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet etter at hunden har fylt 24 måneder.

b) Hund som allerede har nasjonalt utstillingschampionat i en annen nordisk kennelklubb, trenger et certifikat vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Certifikatene må være vunnet for minst tre forskjellige dommere totalt. Minst et av certifikatene må være vunnet etter at hunden har fylt 24 måneder

S Uch = Svensk Utstillingschampionat
Fin Uch = Finsk Utstillingschampionat
DK Uch = Dansk Utstillingschampionat

Når hunden er N Uch, trenger den kun ett cert i Sverige, Finland eller Danmark.

Nord Uch = Nordisk Utstillingschampionat. Når en norskeiet hund er N Uch, samt championat tittel er oppnådd i to nordiske land, blir dens tittelen Nord Uch. Dersom den senere oppnår tittel i det fjerde nordiske land, f.eks. Finland, blir dens tittel: Nord Fin Uch.

Int Uch = Internasjonalt Utstillingschampionat. CACIB (hvit sløyfe) teller til Int Uch. Hunder i Juniorklasse og i Veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.  CACIB må oppnås i Norge og minst to øvrige land. Kravet er totalt 4 ganger CACIB. Det må ha gått minst ett år og en dag mellom første og siste CACIB-tildeling.

NB.: Ethvert championat (eks. N Uch, S Uch, Fin Uch, DK Uch, Nord Uch, Int Uch) skal godkjennes av Norsk Kennel Klub. De har egne søknadsskjemaer for dette.
Når du har oppfylt kravene til N Uch skal du ikke konkurrere om flere certifikater.

OBS.: Når en hund har oppfylt kravene til Int Uch skal eieren straks sende søknad om godkjennelse av denne tittel til Norsk Kennel Klub. Internasjonalt Championat godkjennes via NKK fra FCI i Belgia. Selv om hunden har oppfylt kravene til Int Uch SKAL eieren ta imot CACIB dersom hunden blir CACIB-plassert, helt fram til eieren har mottatt bekreftende brev fra FCI.


 

"Skikk og bruk" for utstillere og også for alle hundeeiere

  Dommer skal ikke klandres
  Uttal deg aldri negativt om andres hunder
  Tap og vinn med samme sinn
  Husk å gratulere den som vinner
  Dersom du snakker høyt med hunden din i ringen kan det forstyrre andre utstillere
  Hold god avstand til hunden foran deg i ringen
  Er du ny på utstilling? Slå gjerne av en prat med din sidemann - kanskje er han/hun like ny og ensom som du.
  Kan du hjelpe en ny utstiller med f.eks. råd vedrørende ustelte poter, så gjør det...

En hunds personlige kvaliteter kan ikke måles i certifikater, BIR eller BIM.
Uansett hvilken premiering den får så er den din beste venn og ditt kjæreste eie.