Til den norske menysiden

Anekart - Linjer og Familier hos Shetland Sheepdog
Copyright Aud Jorun Lie - Leeland Shetland Sheepdog

Slik ble de norske anekartene til
Anekart - hva er det.......

Les informasjonen i de to ovenstående linker FØR du studerer linkene nedenfor.....

Innholdsside med linker til de enkelte Linje-karetene og Familie-kartene.
(Disse sidene er på engelsk.)


Slik ble de norske anekartene til

Min anegranskning på Shetland Sheepdog i Norge skriver seg fra 1969/70, da jeg startet forarbeidet til NSSKs første Håndbok om rasen som ble utgitt i 1971. Av min artikkel "Rasens opprinnelse" fremgår det at rasen kom til Norge i siste halvdel av 1940-årene. Aktiviteten var svært liten fram til 1960. Norsk Shetland Sheepdog Klubb ble stiftet i 1964. ("Rasens opprinnelse" kan du lese mer om under egen link på den "norske menysiden".)

Da vi kjøpte vår første Sheltie i 1968 kom vi inn i en ung klubb, som besto av entusiastiske mennesker som ga av sin fritid og egne midler, i arbeide for denne fantastiske rasen. Klubben vår var den gang som sakt kun fire år gammel. Vår første Sheltie "Cover Girl" var norskoppdrettet, hennes far var N Ch Willowstone Wiseman som var importert fra England - rasens hjemland. Dette startet min interesse for anetavler, og interessen ble enda større da vi ble eiere av de første English Handbooks med anekart - Linjer og Familier.

De engelske anekart var helt enestående i sitt slag, og jeg følte meg meget beæret da jeg fikk treffe Miss Felicity Rogers som hadde utarbeidet de engelske anekartene. Hun hjalp meg med "the missing links" der hvor jeg ikke kunne klare å føre våre Linjer og Familier inn på de engelske. Ved en av mine Familiekart (senere navnet Familie 26) konstaterte Felicity at denne Familien ikke kunne linkes til noen av de 25 allerede eksisterende Familiene i England. Jeg ba derfor om tillatelse til å kalle denne Familien nr 26, som var det neste "ledige" nummer i rekken av Familiene. Denne Familie finnes således ikke i de engelske kartene. Som kjent var søstrene Felicity og Patience Rogers innehavere av Riverhill-kennelen som er kjent verden over for sine mange gode Shelties både i England og ellers over hele verden. Begge søstrene Rogers er nå døde - og kennel Riverhill opphørte med dem.

Anekartene kan deles inn i to grupper - Linjer og Familier

En Linje er betegnelsen på en hunds avstamling i den øverste linjen i dens stamtavle, gjennom far, farfar og farfars far o.s.v. En Familie er betegnelsen på en hunds avstamning i den nederste linjen i dens stamtavle, gjennom mor, mormor, mormors mor o.s.v.

En anetavle/stamtavle består som vi forstår av mer enn én Linje og én Familie. Som eksempel på dette gjengir jeg nedenfor anetavlen til en av våre hunder (født 23.01.86). Leeland Moonringer - var en CHE/9 hund, men i den nedenstående 4-generasjons anetavle ser vi at her finnes hunder fra Linje BB og Linje CHE, samt Familie 3, Familie 8, Familie 9 and Familie 24. Ved å anegranske din egen hunds anetavle vil du kunne finne ut hvilke linjer og familier som ligger i dens nærmeste generasjoner.

Leeland
Moonringer
sobel hann
Linje CHE
Familie 9
N S Uch Lythwood
Stiletto

sobel hann
Linje CHE
Familie 3
GB Ch
Snabswood
Slaithe

sobel hann
Linje CHE Familie 8
GB Ch Greenscrees Nobleman
sobel hann
Linje CHE Familie 8
Snabswood Sally Anne
sobel tispe
Linje BB Familie 8 
Lythwood
Sarah Jane
sobel tispe
Linje BB Familie 3
GB Ch Lythwood Sky Master
sobel hann
Linje BB Familie 8 
Lythwood Sugar Plum of Heathlow sobel tispe Linje BB Familie 3 
N SF Uch Leeland Ring-around-a-rosy
sobel tispe
Linje BB Familie 9
Int Nord Uch NordV84 Mondurle's
Bannock
sobel hann
Linje BB Familie 9
GB Ch Francehill Andy Pandy
sobel hann
Linje BB Familie 9 
Stationhill Yolanda
sobel tispe
Linje BB Familie 9 
N Uch Leeland
Ring My Chanel

sobel tispe
Linje BB Familie 9
Int Nord Uch Lysebourne
Double Up
sobel hann
Linje BB Familie 24 
Int Nord Uch Riverhill Ring Of Bells sobel tispe Linje BB Familie 9 

Det finnes i dag kun to Linjer
Opprinnelig fantes det sju Linjer i England, det var Linje LJA, TPR, IH, LWW,DL, CHE og BB. Fem av linjene har "dødd ut" - det er kun Linje CHE og BB som lever. Men som kjent betegner en Linje kun den øverste linjen i en hunds anetavle..........

Av Familier var det i England opprinnelig 25 stk.
Familiene fikk sine navn kun som et nummer i tallrekken, men alle Familier er ikke aktive i dag. Som nevnt tidligere i denne artikkelen hjalp Felicity Rogers meg å finne fram til Familie 26 som ikke finnes i den engelske tallrekken. Grunnen til dette er muligens at "de beste ble eksportert"..... Siden hundene i Familie 26 "invandret" til oss via Sverige og Danmark så finnes denne Familie 26 i de danske håndbøkene, og Familien finnes også i de svenske anetavlene selv om de ikke pr dato har ført sine Sheltier tilbake på Linjer og Familier.