Æresmedlemmer i Norsk Shetland Sheepdog Klubb 2002
 - Aud Jorun og Helge Lie

Aud Jorun og Helge kjøpte sin første Sheltie i 1968, og ble straks "fanget opp" av Sheltieklubben.

Helge ble varamann til styret i NSSK på generalforsamlingen i 1970. Redaktør av bladet i 1971-1973, og redaksjonsmedlem t.o.m. blad nr 1 i 1976. Helge var revisor 1971, 1981 - til generalforsamlingen i 1989.

Helge var i 1976 - 1980 medlem/formann av valgkomiteen i NSSK. Viseformann i NSSK 1972, og formann fra generalforsamlingen 1973 til generalforsamlingen 1976. I 1976 ble han valgt inn i Norsk Kennel Klubs styre som viseformann. Var formann i NKK 1988 - 2000. Helge er dommer for mer enn 100 raser, og den første han ble autorisert for var selvfølgelig shetland sheepdog (1979).

Aud Jorun kom i 1971 inn som en av redaksjonssekretærene av bladet. Helge var redaktør av den første Håndboken, mens Aud Jorun var "hans høyre hånd" i dette arbeidet. Hun har senere vært redaktør av de 5 neste Håndbøkene som klubben har gitt ut hvert 5.år (t.o.m 1995). Hun har også laget NSSKs Oppdretterguide som ble gitt ut første gang i 1980.

Ble avlsrådsmedlem i 1971, og sekretær i avlsrådet for perioden 1972 - 1973 .

Aud Jorun var redaktør for medlemsbladet f.o.m. blad nr 2 i 1974, t.o.m. blad nr 4 i 1978. Var sekretær i NSSKs styre fra generalforsamlingen i 1976 til generalforsamlingen i 1979. Styremedlem i 1983 til generalforsamlingen i 1985, og viseformann i 1985. Medlem av valgkomiteen f.o.m. generalforsamlingen i 1986 - t.o.m. 1996. Begynte i 1978 i redaksjonen i Hundesport, hvor hun har vært redaktør siden begynnelsen på 80-tallet.

Aud Jorun og Helge har importert 20 sheltier fra England, de fleste av disse har bidratt med å fremme kvaliteten på rasen i Norge.

Helge og Aud Jorun har gitt ut videoen "Visitors to British breeders and British Shows 1972 - 2000" som har blitt solgt over hele verden, og som også selges via the English Shetland Sheepdog Club.

Helge (redaktør) og Aud Jorun har laget Norsk Kennel Klubs bok "Hunder og hundesport gjennom 100 år".

Denne informasjon er hentet fra NSSKs Webside, hvor videre informasjon forteller: NSSKs Hederstegn har for første gang blitt delt ut ved Generalforsamlingen i 2002. §10 i våre lover vedr.æresmedlem,lyder som følger: § 10 Æresmedlem: Styret kan på Generalforsamling foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ydet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.  Disse tildeles klubbens hederstegn.

Følgende personer ble tildelt NSSKs hederstegn som Æresmedlemmer på Generalforsamlingen 22.mars 2002:
Randi & Kjell Scheen, Aud Jorun & Helge Lie og Sverre Theodorsen

Styret i NSSK mener at det er på tide at vi viser disse 5 medlemmene vår takknemlighet for den jobb de har gjort for klubben og dens medlemmer opp igjennom årene, ved å tildele Hederstegn. På vegne av våre medlemmer frembringer vi en stor takk for all innsats dere har gjort for oss i alle disse år, og vi håper selvsagt at vi også i fremtiden kan nyte godt av at «dere er her».