Hederstegn fra NKK, SKK, FKK, DKK og IKK


Svenska Kennelklubbens Gullmerke - ble tildelt ved Nordisk Kennelkonferanse i Oslo 13.-14.11. 1982
For det arbeide Norsk Kennel Klub hadde gjort for NKU i den tiden de hadde hatt sekretariatet ble Per Halmrast, Helge Lie,
Torbjørn Aasheim og Steinar Larsen. tildelt Svenska Kennelklubbens Gullmerke


1989 FKK 100 år
Finska Kennelklubben avholdt jubileumsutstilling 18.-19.mars,
og ved deres jubileumsmiddag ble FKKs Hederstegn  tildelt
Per Halmrast og Helge Lie sammen med flere andre.


Svenska Kennelklubbens 100 års jubileum foregikk i Stockholm Stadshus des. 1989,
med tilstedeværelse av Hans Majestet Kong Gustav og Dronning Silvia.
Foto over til høyre viser HM Kong Carl Gustav sammen med mottagere av de forskjellige hederstegn som ble utdelt.
 

På foto over til venstre
har Helge Lie mottatt
SKK 100 års Hederstegn -
Gullmerket
av HM Kong Carl Gustav
 


SKK 100 år - Gullmerket


Dansk Kennel Klubs Gullmerke i 1989 - ble tildelt alle de nordiske kennelklubbenes formenn
i forbindelse med Verdensutstillingen i Bellacenteret i København


Nordisk Kennelunion lagt sitt møte til Reykjavik 20.-22.oktober 1989 for å være med på å feire Islands Kennelklubs 20-års jubileum, NKU-landenes formenn ble overrakt Islands Kennelklubs hederstegn av Gudrun Gudjonson.

Foto: Hundæktarfelag Islands 20-år
Fra venstre KG Fredriscon (SKK), Pekka Mustonen (FKK). Gudrun Gudjonson /IKK). Jørgen Hindse Madsen (DKK og Helge Lie (NKK)
Norsk Kennel Klubs
høyeste utmerkelse Gullmerket
ble tildelt Helge Lie
på Representantskapsmøtet
29.april 2000